Порше Иншуърънс Брокер 

Доверен партньор

"Порше Иншуърънс Брокер БГ" ЕООД е нашето брокерско дружество, което застрахова както всички автомобили на Порше Лизинг и Порше Мобилити, отдадени на лизинг, така и нелизингови автомобили. Предлагаме Ви най-разпространените автомобилни застраховки Каско и Гражданска отговорност.

В случай че се нуждаете от допълнителна сигурност, можем да сключим и застраховка Злополука на места в МПС.

 

Каско & Гражданска отговорност

за автомобили, които не са лизингови

Нашите партньори

Работим с едни от най-големите и предпочитани застрахователни компании в България. Стремим се да предоставим на клиентите си богат избор и надеждност, затова нашите партньори са доказани български и международни фирми.

Основните застраховки за автомобила Ви

ПЪЛНО АВТОКАСКО

Осигурява най-добрата защита за автомобила.

 

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Защитава другите участници в движението от Вашите действия като водач на МПС.

 

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТА

Сигурност за Вас и Вашите спътници в автомобила.

 

Често задавани въпроси относно застраховките

Мога ли да си избера застраховател?

Да, изборът на застраховател е съобразен с предпочитанията на клиента, като консултациите по този въпрос и застрахователната дейност се извършва от Порше Иншуърънс Брокер. Целта е да се намери комплексно решение за осигуряване на максимално обезпечение и преференциални условия.

В случай че искате да промените застрахователната компания за следващата застрахователна година, трябва да уведомите Порше Иншуърънс Брокер за това си желание не по-късно от месец преди изтичането на действащата застрахователна полица.

Кой плаща застраховката и какво включва тя?

За клиенти на Порше Лизинг и Порше Мобилити

За периода на лизинговия договор Порше Лизинг респ. Порше Мобилити сключва от свое име и за Ваша сметка застраховки Гражданска отговорност и Каско. Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с нас и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Не трябва да плащате предварително застраховките, а едва след като стойността им излезе в месечната Ви фактура. Застраховките се заплащат по сметката на Порше Лизинг респ. Порше Мобилити, а не на съответния застраховател.

За клиенти, чиито автомобили не са лизингови

.........

Има ли възможност за разсрочване застраховка Автокаско?

Предлагаме разсрочване на Каско премията на 2, 3, 4 или 12 вноски, които се фактурират съответно на всеки 6 месеца, 4 месеца, 3 месеца или ежемесечно. Оскъпяването на разсрочването е в зависимост от броя вноски: 

  • 2 вноски - 0,15% от застрахователната сума
  • 3 вноски - 0,17% от застрахователната сума
  • 4 вноски - 0,27% от застрахователната сума
  • 12 вноски - 0,50% от застрахователната сума
Как се подновяват изтекли застраховки?

Порше Лизинг подновява застраховките от свое име за Ваша сметка до изтичане на лизинговия договор. Подновените застраховки ще получите най-късно 5 дни преди изтичане на текущите на адреса за кореспонденция.

Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с Порше Лизинг и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Кога трябва да се правят оглед и заснемане на автомобила?

След като получите подновените застраховки Гражданска отговорност и Каско (те ще Ви бъдат изпратени на адреса за кореспонденция най-малко 5 дни преди да влязат в сила), е необходимо да представите автомобила до пункт за оглед и заснемане на съответната застрахователна компания. Това трябва да стане (2-3 дни) преди подновената Каско полица да влезе в сила, като трябва да носите и копие от нея.

Ако Ви е нужна информация относно най-близкия пункт за оглед и заснемане или не сте сигурни какво трябва да направите, моля да се свържете с нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да уведомите полицията (при ПТП), както и мобилна група на застрахователната компания. Дежурните телефони са посочени в Каско полицата. Ако щетата е на паркинг, е необходимо да се обадите на мобилна група на застрахователя, за да получите последващи инструкции.

Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина?

За да пътувате в чужбина с лизинговия автомобил, е необходимо да имате валиден сертификат Зелена карта и нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Порше Лизинг респ. Порше Мобилити.

Сертификатът Зелена карта получавате заедно с се издава на лизингополучателите при годишното подновяване  на застраховка Гражданска  отговорност на автомобила и се изпраща на лизингополучателя заедно с подновената полица.

Пълномощното за чужбина се издава само при поискване от страна на лизингополучателя. Повече информация за това как да заявите издаването му можете да получите ето тук.