Винаги защитени

Порше Застраховане е собствената ни застрахователна компания - клон на австрийската Порше Застраховане АГ, която има над 40 годишна история и е специализирана главно в предлагането на автомобилни застрахователни услуги.

Така освен застраховане при партньорите на Порше Иншуърънс Брокер, които са и най-търсените в България, от началото на 2021-ва година вече можем да предложим на своите клиенти и собствена застраховка Автокаско.

Добрата цена и високото качество на обслужване са приоритетни за нашата компания. Клиентите винаги са на първо място. Предлагаме им сигурност, безопасност и спокойствие с нашето Автокаско.

Условия на промоцията "Безплатна Гражданска Отговорност"

Застрахователен партньор за застраховка Гражданска отговорност: ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп"

За всички НОВИ ЛИЗИНГОВИ автомобили от марките Volkswagen & Audi

Важи до 30.06.2024г.

Застраховка Автокаско

Териториалното покритие

 • Република България
 • Европа
 • Република Турция - цялата територия

Без покритие на рисковете кражба и грабеж

 • Русия
 • Украйна
 • Беларус
 • Босна и Херцеговина
 • Молдова
 • Черна Гора
 • Косово
 • Албания

Покрити рискове

 • Пожар и природни бедствия
 • Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
 • Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП)
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • Кражба на цяло МПС
 • Грабеж на цяло МПС
 • Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност
 • Умишлен палеж или взривяване на МПС

Порше Застраховане - често задавани въпроси

За клиенти на Порше Лизинг и Порше Мобилити

За периода на лизинговия договор Порше Лизинг или Порше Мобилити сключват от свое име и за Ваша сметка застраховки Каско и Гражданска отговорност. Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с нас и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Не трябва да плащате предварително застраховките, а едва след като стойността им излезе в месечната Ви фактура. Застраховките се заплащат по сметката на Порше Лизинг или Порше Мобилити, а не на застрахователя.

За клиенти, чиито автомобили не са лизингови

Застраховка Автокаско се сключва от Ваше име и за Ваша сметка директно с Порше Застраховане. Заплащате към застрахователя съгласно уговорената схема.

За клиенти на Порше Лизинг и Порше Мобилити предлагаме разсрочване на Каско премията на 2, 3, 4 или 12 вноски без оскъпяване

Порше Лизинг или Порше Мобилити подновява застраховките от свое име за Ваша сметка до изтичане на лизинговия договор. Подновените застраховки ще получите най-късно 5 дни преди изтичане на текущите на адреса за кореспонденция.

Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с Порше Лизинг или Порше Мобилити и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Зависи от продукта, който сте избрали.

При застраховка Каско се прилага годишно овехтяване на автомобила.

При застраховка Каско „Защитена стойност“ застрахователната сума не се променя.

При застраховка Каско „Защитена стойност“ - дължимата премия ще бъде една и съща за периода на лизинга.

При застраховка Каско – дължимата премия намалява с всяка година.

При фабрично нови автомобили не се изисква оглед и заснемане.

При подновяване на застраховките без прекъсване също не се изисква оглед и заснемане.

Не, не се изисква GPS тракер или допълнителен имобилайзер

За да пътувате в чужбина с лизинговия автомобил, е необходимо да имате валиден сертификат Зелена карта и нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Порше Лизинг или Порше Мобилити.

Сертификатът Зелена карта се издава на лизингополучателите при годишното подновяване на застраховка Гражданска отговорност на автомобила и се изпраща на лизингополучателя заедно с подновената полица.

Пълномощното за чужбина се издава само при поискване от страна на лизингополучателя. Повече информация за това как да заявите издаването му можете да получите тук.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да уведомите полицията (при ПТП) и да се свържете с Порше Застраховане. Телефоните са посочени в Каско полицата.

При застраховка Каско „Защитена стойност - от първата до петата година ще изплатим стойността на автомобила в ново състояние.

При застраховка Каско – ще изплатим стойността на автомобила към датата на събитието.

При застраховка Каско „Защитена стойност" - безусловно самоучастие при всяка щета - 55 евро.

При застраховка Каско – не се прилага самоучастие.

 • За всяко едно събитие на територията на България - до 100 километра от мястото на събитието (200 километра общ пробег)
 • извън територията на България - при лимит на разхода от 350 Евро без ДДС на събитие