Заявка за издаване на пълномощно за чужбина

За да могат клиентите на нашите две лизингови компании - Порше Лизинг и Порше Мобилити, да пътуват безпроблемно извън територията на България, е необходимо да им бъдат издадени нотариално заверени пълномощни на името на лицето/лицата, които ще управляват автомобила. Обичайно пълномощното е със същия срок на валидност като този на застраховката Гражданска отговорност на автомобила. За въпроси моля да се свържете с нас на тел. +359 2 489 9100 или на имейл адрес: info@porscheleasing.bg

Моля, попълнете полетата коректно. Вашите данни се ползват единствено от Порше Лизинг БГ ЕООД респ. Порше Мобилити БГ ЕООД за изготвянето на документите и не се предоставят на трети лица. Моля, имайте предвид, че за да фигурира лизингополучателят в пълномощното, неговите данни трябва изрично да се включат в заявката.


Заявката няма да бъде обработена, ако посочените в нея данни, вкл. и e-mail за контакти, не съвпадат с тези по лизинговия договор.

Данни по договора

Данни на лицето, което ще управлява автомобила в чужбина.
(до 3 упълномощени лица)
1-во упълномощено лице
1-во упълномощено лице
1-во упълномощено лице

2-ро упълномощено лице
2-ро упълномощено лице
2-ро упълномощено лице

3-то упълномощено лице
3-то упълномощено лице
3-то упълномощено лице
Начин за получаване на документите *
Желая да получа готовите документи на следния адрес:

След изпращане ще получите на посочения от Вас и-мейл потвърждение и детайли за заявката, както и линк към страницата на нашия партньор Алианц, където бихте могли да сключите туристическа застраховка.