ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Задължителна за всеки автомобил

Нито един автомобил няма право да се движи по пътищата на България без застраховка Гражданска отговорност. И за това си има основателни причини - управлението на всеки автомобил е свързано с рискове за всички участници в движението.

Целта на тази застраховка е да защити другите участници от действията на водача на автомобила като покрива отговорността му в случай на причинени от него телесни увреждания или материални щети. Виновното лице не трябва да плаща само щетата, обезщетението за пострадалото лице е гарантирано.

СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  • Застраховката Гражданска отговорност се сключва ежегодно.
  • Застрахователната премия се плаща наведнъж без възможност за разсрочване.
  • Тарифите се определят индивидуално от всяка една застрахователна компания.

ОФЕРТА ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Порше Лизинг респ. Порше Мобилити задължително сключва за своите лизингови клиенти застраховка Гражданска отговорност с избран от клиента наш застрахователен партньор.

Освен на нашите лизингови клиенти ние предлагаме застраховки Гражданска отговорност и за всички видове автомобили, които не са собственост на Порше Лизинг или Порше Мобилити. Попълнете заявката и ние ще се свържем с Вас в най-кратки срокове!

Поискай оферта

Още полезна информация

Нашите партньори

Работим с едни от най-големите и предпочитани застрахователни компании в България. Стремим се да предоставим на клиентите си богат избор и надеждност, затова нашите партньори са доказани български и международни фирми.

Зелена карта

"Зелена карта" е международен сертификат към застраховка Гражданска отговорност. Той удостоверява дали автомобилът има валидна Гражданска отговорност и покрива отговорността на управляващия автомобила при пътуване в чужда държава, ако виновно причини имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Застраховка Зелена карта се издава на лизингополучателите на Порше Лизинг при годишното подновяване на застраховка Гражданска отговорност на автомобила и се изпраща на лизингополучателя заедно с подновената полица.

Пътуване в чужбина с лизинговия автомобил

За да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил е необходимо да има освен "Зелена карта", така и специално нотариално заверено пълномощно от името на собственика - Порше Лизинг или Порше Мобилити.

Пълномощното се издава след подаване на заявка от страна на лизингополучателя.

МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВКА ПО НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

ЗАЯВИ ПЪЛНОМОЩНО ЗА ЧУЖБИНА