Порше Иншуърънс Брокер

Доверен партньор

"Порше Иншуърънс Брокер БГ" ЕООД е нашето брокерско дружество, което застрахова както всички автомобили на Порше Лизинг и Порше Мобилити, отдадени на лизинг, така и нелизингови автомобили. Предлагаме Ви най-разпространените автомобилни застраховки Каско и Гражданска отговорност.

В случай че се нуждаете от допълнителна сигурност, можем да сключим и застраховка Злополука на места в МПС.

Оферта за Каско & Гражданска отговорност

Ако искате да застраховате през нашия брокер автомобила си, който не е на лизинг, ние ще Ви изготвим оферта за Каско & Гражданска отговорност. Попълнете заявката и ние ще се свържем с Вас в най-кратки срокове!

С кои застрахователи работим

Работим с едни от най-големите и предпочитани застрахователни компании в България. Стремим се да предоставим на клиентите си богат избор и надеждност, затова нашите партньори са доказани български и международни фирми.

Основните застраховки за автомобила Ви

ПЪЛНО АВТОКАСКО

Осигурява най-добрата защита за автомобила.

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Защитава другите участници в движението от Вашите действия като водач на МПС.

ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТА

Сигурност за Вас и Вашите спътници в автомобила.

Застрахователен брокер - често задавани въпроси

Да, изборът на застраховател е съобразен с предпочитанията на клиента, като консултациите по този въпрос и застрахователната дейност се извършва от Порше Иншуърънс Брокер. Целта е да се намери комплексно решение за осигуряване на максимално обезпечение и преференциални условия.

В случай че искате да промените застрахователната компания за следващата застрахователна година, трябва да уведомите Порше Иншуърънс Брокер за това си желание не по-късно от месец преди изтичането на действащата застрахователна полица.

За клиенти на Порше Лизинг и Порше Мобилити

За периода на лизинговия договор Порше Лизинг респ. Порше Мобилити сключва от свое име и за Ваша сметка застраховки Гражданска отговорност и Каско. Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с нас и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Не трябва да плащате предварително застраховките, а едва след като стойността им излезе в месечната Ви фактура. Застраховките се заплащат по сметката на Порше Лизинг респ. Порше Мобилити, а не към съответния застраховател.

За застраховки сключени за автомобили, собственост на различни от Порше Лизинг и Порше Мобилити лица, премиите се заплащат по банковата сметка на съответния застраховател. За целта се предоставя цялата необходима информация, след издаването на полиците.

Предлагаме разсрочване на Каско премията на 2, 3, 4 или 12 вноски, които се фактурират съответно на всеки 6 месеца, 4 месеца, 3 месеца или ежемесечно. Оскъпяването на разсрочването е в зависимост от броя вноски:

  • 2 вноски - 0,15% от застрахователната сума
  • 3 вноски - 0,17% от застрахователната сума
  • 4 вноски - 0,27% от застрахователната сума
  • 12 вноски - 0,50% от застрахователната сума

Порше Лизинг подновява застраховките от свое име за Ваша сметка до изтичане на лизинговия договор. Подновените застраховки ще получите най-късно 5 дни преди изтичане на текущите на адреса за кореспонденция.

Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с Порше Лизинг и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

В случай, на подновяване на застраховка Каско при същия застраховател не се изисква оглед и заснемане на автомобила.

Оглед и заснемане се изисква при:

- прекъсване в срока на валидност на Каско застраховката;

- смяна на застрахователната компания;

- промяна в начина на ликвидация от доверен на официален сервиз или друго изискване от страна на застрахователя.

Ако Ви е нужна информация относно най-близкия пункт за оглед и заснемане или не сте сигурни какво трябва да направите, моля да се свържете с нас на тел. +359 (0)2 489 9100.

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да уведомите съответния застраховател чрез обаждане на посочения в Каско полицата телефонен номер и да уведомите съответните компетентни органи, според вида на застрахователното събитие - МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и/или други в съответните срокове.

За да пътувате в чужбина с лизинговия автомобил, е необходимо да имате валиден сертификат Зелена карта и нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Порше Лизинг респ. Порше Мобилити.

Сертификатът Зелена карта получавате заедно с се издава на лизингополучателите при годишното подновяване на застраховка Гражданска отговорност на автомобила и се изпраща на лизингополучателя заедно с подновената полица.

Пълномощното за чужбина се издава само при поискване от страна на лизингополучателя. Повече информация за това как да заявите издаването му можете да получите ето тук.