Злополука на места

За най-ценното в колата Ви


Застраховката Злополука на места предлага застрахователна защита за всички пътници в автомобила, включително и водача. Тя покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.

За повече информация се свържете с отдел Застраховки на тел. (00359) 2 489 9100 или e-mail: info@porscheleasing.bg