Зелена карта

"Зелена карта" е международен сертификат към застраховка Гражданска отговорност.  Той удостоверява дали автомобилът има валидна Гражданска отговорност и покрива отговорността на управляващия автомобила при пътуване в чужда държава, ако виновно причини имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Застраховка Зелена карта се издава на лизингополучателите на Порше Лизинг при годишното подновяване  на застраховка Гражданска  отговорност на автомобила и се изпраща на лизингополучателя заедно с подновената полица.

Пътуване в чужбина с лизинговия автомобил

Важно е да се знае, че за да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил освен Зелена карта е необходимо да има специално нотариално заверено пълномощно от името на собственика - Порше Лизинг или Порше Мобилити. Пълномощното се издава след подаване на заявка от страна на лизингополучателя.

 

Стандартният срок за издаване и изпращане на пълномощното е 3 работни дни от датата на подаване на молбата. При желание на клиента и възможност от наша страна можем да издадем документите и в по-кратки срокове, но тарифата за това е по-висока. Ето  тук можете да проверите актуалната ни тарифа.

Можете да подадете заявка още и по някой от следните начини:

  • електронна поща:  info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)bg
  • факс: (00359) 2 489 9102
  • адрес: гр. София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 2.

В молбата трябва да се съдържат следните данни:

  • лизингополучател
  • номер на лизингов договор
  • регистрационен номер на автомобила
  • име и лични данни на упълномощеното лице/лица
  • адрес за доставка
  • тел. номер за контакт
  • вид на поръчката - стандартна или експресна