Гражданска отговорност

Задължителна за всеки автомобил

Нито един автомобил няма право да се движи по пътищата на България без застраховка Гражданска отговорност. И за това си има основателни причини - управлението на всеки автомобил е свързано с рискове за всички участници в движението. Целта на тази застраховка е да защити другите участници от действията на водача на автомобила като покрива отговорността му в случай на причинени от него телесни увреждания или материални щети. Виновното лице не трябва да плаща само щетата, обезщетението за пострадалото лице е гарантирано.

 

Каско & Гражданска отговорност

за автомобили, които не са лизингови

За всички автомобили, собственост на Порше Лизинг респ. Порше Мобилити, задължително има сключена застраховка Гражданска отговорност. Лизингополучателят може да избере, в коя от нашите компании-партньори да застраховаме финансирания автомобил.

Разбира се, освен за лизинговите автомобили застраховка Гражданска отговорност можем да предложим и за всеки друг автомобил. 

Срок и начин на плащане

Застраховката Гражданска отговорност се сключва ежегодно.

Застрахователната премия се плаща наведнъж без възможност за разсрочване.

Тарифите се определят индивидуално от всяка една застрахователна компания.

Пътуване в чужбина с лизинговия автомобил

За да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил е необходимо да има " Зелена карта", както и специално нотариално заверено пълномощно от името на собственика - Порше Лизинг или Порше Мобилити.

"Зелена карта" е международен сертификат към застраховка Гражданска отговорност, който се предоставя на клиентите заедно с годишната застраховка.

Пълномощното се издава след подаване на заявка от страна на лизингополучателя.

 

Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина

За повече информация се свържете с отдел Застраховки на тел. (00359) 2 489 9100 или e-mail: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)bg