Оперативен лизинг

Ефективност и мобилност

Оперативният лизинг е специална форма на лизинг и представлява класически наем.

Идеален е за теб, ако искаш да караш винаги нов автомобил без да го притежаваш.

Просто го наемаш за срок от 12 до макс. 54 месеца и не мислиш какво да го правиш в края на договора. Връщаш ни го и си свободен да си избереш нова кола.  

Не плащаш първоначална вноска, а само месечни вноски. Данъчния кредит (за фирми) и спестената първоначална вноска можеш да използваш за други инвестиции.

Сигурността на автомобила е гарантирана със застраховките през Порше Иншуърънс Брокер (в партньорство с най-големите застрахователи на българския пазар) и Порше Застраховане (нашата собствена застрахователна компания).  

Ние* предлагаме оперативен лизинг за всички модели на Volkswagen и Audi - нови автомобили.

Имате въпроси или искате повече информация за нашите продукти и услуги? Вашият дилър ще Ви посъветва компетентно.

*Оперативен лизинг се предлага от фирма "Порше Мобилити БГ" ЕООД, която както и "Порше Лизинг БГ" ЕООД е дъщерно дружество на австрийската банка "Порше Банк" АГ и част от Финансова Група Порше България.

Предимствата за Вас:

  • Без риск - Не се тревожете какво ще правите с колата в края на лизинга. Вие плащате лизингови вноски само за използването на автомобила, а грижите за пазарната стойност и риска при продажбата на употребявания вече автомобил прехвърляте изцяло на нас.
  • Карате винаги нов автомобил - След изтичане на лизинга имате възможност отново да ползвате нов автомобил без грижите и допълнителните разходи за поддръжката на един по-стар автомобил. Вие избирате дали да смените марката или модела.
  • Данъчни облекчения за фирми - възможност за данъчен кредит на всички разходи, съпътстващи ползването на автомобила.
  • Лесно планиране на бюджета - Винаги знаете какви са месечните Ви разходи за лизинг и лесно можете да планирате разпределението на бюджета си, особено ако сте сключили с нас и договор за сервизна поддръжка.

Пътуване в чужбина

За да напусне лизингополучателят страната с лизинговия автомобил е необходимо да има нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила в чужбина и Зелена карта. 

Процедура за оперативен лизинг

Интересува Ви как се случва всичко от избора на автомобил до вземането му на лизинг? Tук можете да видите описан процеса стъпка по стъпка.

Още

Често задавани въпроси относно оперативен лизинг:

Какво да направя, за да кандидатствам за оперативен лизинг?

Тук можете да се запознаете с процедурата за кандидатстване за оперативен лизинг към Порше Мобилити.

Имам действащ договор за оперативен лизинг. Към кого бих могъл да се обръщам по най-различни интересуващи ме въпроси?

Телефон за контакт по всички въпроси, свързани с договора Ви за лизинг или застрахователната полица:

+359 (0)2 489 9100

Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR e лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския международен банков пазар, за депозити в евро. В случай че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лихвата, респективно датата на предаване на автомобила, с повече от 25 базисни пункта (един процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лихвата - за финансов лизинг, или на месечната вноска - за оперативен лизинг, към първо число на месеца, следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR. Като основа за калкулация се използва тримесечният EURIBOR към първо число на предишния месец в сравнение с тримесечния EURIBOR към деня на последното коригиране на лихвата/вноската, респективно към датата на предаване на автомобила.