Формуляри

Тук можете да свалите и да се запознаете с документите за лизинг.

Информационни бланки - физически лица

Информационни бланки - юридически лица

Общи условия за финансов лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

Общи условия на Порше Лизинг за финансов лизинг - юридически лица 15.07.2022

pdf

Тарифа на Порше Лизинг - юридически лица 15.12.2023

pdf

General terms & conditions of Porsche Leasing - legal entities 15.07.2022

pdf

Tariff of fees of Porsche Leasing - legal entities 15.12.2023

Общи условия за оперативен лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

Общи условия на Порше Мобилити за оперативен лизинг - юридически лица 15.07.2022

pdf

Тарифа на Порше Мобилити - юридически лица 15.12.2023

pdf

General terms & conditions of Porsche Mobility - legal entities 01.02.2023

pdf

Tariff of fees of Porsche Mobility - legal entities 15.12.2023

Общи условия за лизинг и тарифа - потребители

pdf

Общи условия на Порше Лизинг за финансов лизинг - потребители 15.07.2022

pdf

Тарифа на Порше Лизинг - потребители 15.12.2023

pdf

General terms & conditions of Porsche Leasing - consumers 15.07.2022

pdf

Tariff of fees of Porsche Leasing - consumers 15.12.2023

Заявление за смяна на лизингополучател

Попълненият и подписан документ се изпраща сканиран на e-mail: info@porscheleasing.bg или на адреса за кореспонденция: Порше Лизинг БГ ЕООД, гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 2.

Заявка за смяна на малък талон

Срокът за смяна на малкия талон започва да тече след получаване на подписаната заявка на e-mail: info@porscheleasing.bg или на адреса за кореспонденция: Порше Лизинг БГ ЕООД, гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 2

Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина

Попълненият и подписан документ се изпраща сканиран на e-mail: info@porscheleasing.bg