Формуляри

Тук можете да свалите и да се запознаете с документите за лизинг.

Информационни бланки - физически лица

Информационни бланки - юридически лица

Общи условия за финансов лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

Общи условия за финансов лизинг - юридически лица 15.07.2022

pdf

General terms & conditions for financial leasing - legal entities 15.07.2022

pdf

Приложение 1 - Тарифа - юридически лица ПЛ 15.03.2021

pdf

Annex 1 - Tariff of fees - legal entities PL 15.03.2021

Общи условия за оперативен лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

Общи условия за оперативен лизинг - юридически лица 15.07.2022

pdf

Приложение 1 - Тарифа - юридически лица ПМ 15.03.2021

pdf

General terms & conditions for operative leasing - legal entities 15.07.2022

pdf

Annex 1 - Tariff of fees - legal entities PM 15.03.2021

Общи условия за лизинг и тарифа - потребители

pdf

Общи условия - потребители 15.07.2022

pdf

Приложение 1 - Тарифа - потребители 15.03.2021

pdf

General terms & conditions - consumers 15.07.2022

pdf

Annex 1 - Tariff of fees - consumers 15.03.2021

Заявление за смяна на лизингополучател

Попълненият и подписан документ се изпраща сканиран на e-mail: info@porscheleasing.bg или на адреса за кореспонденция: Порше Лизинг БГ ЕООД, гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 2.

Заявка за смяна на малък талон

Срокът за смяна на малкия талон започва да тече след получаване на подписаната заявка на e-mail: info@porscheleasing.bg или на адреса за кореспонденция: Порше Лизинг БГ ЕООД, гр. София, Бизнес Парк София, сгр. 12А, ет. 2

Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина

Попълненият и подписан документ се изпраща сканиран на e-mail: info@porscheleasing.bg