Финансов и оперативен лизинг

Покупка или употреба? Искате повече информация за това коя опция за лизинг е подходяща за вас?


Опции за лизинг

Финансов лизинг

Идеален е за всеки клиент, който желае да стане собственик на автомобила си след изтичане на лизинговия период.

Оперативен лизинг

Идеален е за теб, ако искаш да караш винаги нов автомобил без да го притежаваш.