Система за сигнализиране на нарушения

Корупцията не е просто престъпление, а явление, което вреди на компанията и нейните служители. Борбата с корупцията и свързаната с това разяснителна дейност са от централно значение за Porsche Holding Salzburg. С международно структурираната институция на омбудсмана Volkswagen AG е създал защитена територия на ниво концерн за своите служители и бизнес партньори. 

На тяхно разположение в ролята на независими омбудсмани (от шведски: "посредник") са двама реномирани адвокати. Всеки служител и бизнес партньор може да се обърне към някого от двамата, в случай че разполага с информация за корупция. Всички тези данни се третират като поверителни и този, който ги подава, запазва анонимността си, тъй като омбудсманите имат задължението за опазване на адвокатската тайна.

Системата за борба с корупцията на концерна Volkswagen

 

Централен офис за разследвания

Спазването на законовите разпоредби и вътрешните правила е приоритет във всички фирми от Финансова група Порше България. Mожем да избегнем евентуални вреди за компанията, служителите и бизнес партньорите ни, само ако се спазват правилата и стандартите. Затова всяко неправомерно поведение трябва да бъде своевременно установено, обработено и незабавно отстранено.

Това изисква бдителност от страна на всеки, както и готовност да се обърне внимание на възможни сериозни нарушения въз основа на конкретни доказателства. Също така ценим такъв вид информация, получена от бизнес партньори, клиенти и други лица.

Системата за сигнализиране на нарушения гарантира възможно най-голяма защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и лицата, замесени в тях. Разследване започва само след много внимателно разглеждане на факти и конкретни доказателства за нарушение на нормативната уредба. Спазва се строга поверителност и секретност по време на процеса на разследване. Информацията се разглежда своевременно, внимателно и справедливо.

Къде да подам сигнал?

Сигнали могат да се подават през всеки един от посочените по-долу въртешни канали:


Гореща линия: (24/7)

Можете да подадете сигнал на международния безплатен номер: +800 444 46300* (важи за България).

*В зависимост от страната, от която се обаждате, е възможно международната безплатна гореща линия да не е налична, тъй като някои доставчици на телефонни мрежи не поддържат услугата. Ако е така, моля, използвайте предлагания номер за таксуване или номер за вашата страна.

Ако не се обаждате от България и вашият местен телефонен оператор не поддържа безплатната услуга, можете да се обадите на следния  номер: +49 5361 946300.

При наличие на технически проблеми с достъпа до горещата линия, моля, използвайте някой от другите изброени канали, за да съобщите нарушение пред Службата за разследвания.


Онлайн канал за подаване на сигнали
Имате възможност да използвате интернет-базирана комуникационна платформа, за да се свържете с Службата за разследване, да обменяте документи и да проведете диалог с адвокатите чрез отделна пощенска кутия. Тази система е поверителна и защитена. Сигнализаторите могат сами да решат дали искат да дадат имената си. Ако искате да изпратите поверителен доклад до адвокатите в следствената служба, можете да използвате  защитения канал за докладване, за да подадете сигнал.

 

Имейл
Можете да се свържете с Централния офис за разследвания, като изпратите имейл до  io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de.

Моля, имайте предвид, че ако изпратите имейл, има възможност личните и проследими данни, като например IP адреса, да бъдат предадени косвено. Тази информация потенциално може да предостави улики относно вашата самоличност. Това важи и за имейл акаунти, които са създадени специално за сигнализиране.


Пощенски адрес и лична среща
Пощенски адрес: 
Central Investigation Office, Box 1717, 38436 Wolfsburg (център), Germany

Адрес:
Porschestraße 26-30, 38440 Wolfsburg (център), Germany

Моля, уговорете час предварително, като изпратите имейл до  io(kwfat)volkswagen(kwfdot)de.

Омбудсман

Омбудсмани на Volkswagen AG

"Омбудсман" е термин, взет от шведската дума за посредник или законен представител. Д -р Rainer Buchert и Thomas Rohrbach, външните омбудсмани, назначени от Volkswagen Group, действат като специален съветник за приемане на доклади за потенциално законово или вътрешно нарушение на разпоредбите или друг вид вредно поведение в Групата и за преразглеждане на тези по отношение на правдоподобност и обоснованост. Те се консултират с сигнализиращия, ако е необходимо и ако е известна самоличността на подаващия сигнали. Накрая, те препращат цялата информация, която е договорена с подавача на сигнали, до Службата за разследване за по -нататъшна обработка.

Цялата информация се третира като поверителна и сигнализиращият е този, който решава дали иска да защити своята идентичност спрямо Групата. Назначените от Групата омбудсмани гарантират, че докладите от сигнализиращи лица, които не желаят да бъдат идентифицирани от Дружеството, се изпращат анонимно до Службата за разследване.

Д-р Райнер Бухърт (адвокат)
Телефон: +49 6105 921355 или +49 69 71033330
Имейл:  dr-buchert(kwfat)dr-buchert(kwfdot)de

Томас Рорбах (адвокат)
Телефон: +49 69 65300356
Имейл:  rohrbach(kwfat)ra-rohrbach(kwfdot)de

Гореща линия
Телефонният номер +49 69 65300490 ще ви информира на английски, немски, испански, португалски, чешки, китайски и италиански как да се свържете с омбудсмана. Бележки на езици, различни от немски и английски, също могат да се подават по факс: +49 69 65009523.

 

Онлайн съобщение до омбудсмана

В допълнение към класическите начини за подаване на сигнал за злоупотреби, сега може да се използва така наречената система за наблюдение на бизнес наблюдателите (BKMS) за онлайн съобщения. Чрез тази система съобщенията могат да се предоставят на омбудсмана на Volkswagen Group в технически защитена зона от всяка точка на света и по всяко време.

Тази система е налична на немски и английски език и може да бъде достъпна чрез следните уебсайтове:

http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com