Compliance / Съответствие

За 60-те си години съществуване Porsche Holding положи много усилия за постигането на изключителната си репутация в над 20 европейски страни, в Китай и Южна Америка. Социалната отговорност и високият етичен стандарт направиха Porsche Holding това, което е днес - най-успешният автомобилен дистрибутор в Европа.

Като компания, оперираща в цял свят, за Porsche Holding съответствието означава, че нейните служители не само спазват действащото законодателство, но и се придържат към морални принципи, които надхвърлят просто спазването на закона. Тези принципи са определени в Етичния кодекс на компанията. Те се отнасят за всички нива на Групата и за всички страни, в които Porsche Holding оперира, което означава, че този Кодекс се прилага и в рамките на Финансова Група Порше България: "Порше Лизинг БГ" ЕООД, "Порше Иншуърънс Брокер БГ" ЕООД, "Порше Мобилити БГ" ЕООД и "Порше Застраховане" АГ - клон България.

За контакти с нас във връзка с Compliance:

e-mail: compliance@porschebulgaria.bg

Порше Холдинг се ангажира да спазва всички правни закони и вътрешни разпоредби и да действа като отговорен бизнес партньор и член на нашето общество. Това, разбира се, включва постоянния ни ангажимент да се придържаме към правилните принципи и политики.

Какво е Compliance?
Под Compliance разбираме спазването на всички приложими закони, разпоредби и вътрешни правила. Compliance поставя правната рамка и има за цел предварително да предотврати нарушения.

Какво е Интегритет?

Интегритетът означава да правим правилното нещо по лични убеждения - в отговорността за нашата компания, за бизнес партньорите и като член на обществото.
Ето защо политиката по Интегритет и Compliance са не само изисквания, към които се стреми нашата компания, а по-скоро основни компоненти на нашата корпоративна култура.

www.volkswagenag.com/de/sustainability/integrity.html