Compliance / Съответствие

За 60-те си години съществуване Porsche Holding положи много усилия за постигането на изключителната си репутация в над 20 европейски страни, в Китай и Южна Америка. Социалната отговорност и високият етичен стандарт направиха Porsche Holding това, което е днес - най-успешният автомобилен дистрибутор в Европа.

Като компания, оперираща в цял свят, за Porsche Holding съответствието означава, че нейните служители не само спазват действащото законодателство, но и се придържат към морални принципи, които надхвърлят просто спазването на закона. Тези принципи са определени в Етичния кодекс на компанията. Те се отнасят за всички нива на Групата и за всички страни, в които Porsche Holding оперира, което означава, че този Кодекс се прилага и в рамките на Финансова Група Порше България: "Порше Лизинг БГ" ЕООД, "Порше Иншуърънс Брокер БГ" ЕООД и "Порше Мобилити БГ" ЕООД.

За контакти с нас във връзка с Compliance:

e-mail: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)bg