Общи условия за лизинг

Общи условия за финансов лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

Общи условия на Порше Лизинг за финансов лизинг - юридически лица 15.07.2022

pdf

Тарифа на Порше Лизинг - юридически лица 15.12.2023

pdf

General terms & conditions of Porsche Leasing - legal entities 15.07.2022

pdf

Tariff of fees of Porsche Leasing - legal entities 15.12.2023

Общи условия за оперативен лизинг и тарифа - юридически лица

pdf

General terms & conditions of Porsche Mobility - legal entities 01.02.2023

pdf

Tariff of fees of Porsche Mobility - legal entities 15.12.2023

Общи условия за лизинг и тарифа - потребители

pdf

Общи условия на Порше Лизинг за финансов лизинг - потребители 15.07.2022

pdf

Тарифа на Порше Лизинг - потребители 15.12.2023