Порше Застраховане

Винаги защитени

Порше Застраховане е собствената ни застрахователна компания - клон на австрийската Порше Застраховане АГ, която има над 40 годишна история и е специализирана главно в предлагането на автомобилни застрахователни услуги. 

Така освен застраховане при партньорите на Порше Иншуърънс Брокер, които са и най-търсените в България, от началото на 2021-ва година вече можем да предложим на своите клиенти и собствена застраховка Автокаско.  

Добрата цена и високото качество на обслужване са приоритетни за нашата компания. Клиентите винаги са на първо място. Предлагаме им сигурност, безопасност и спокойствие с нашето Автокаско.

  Застрахователен партньор за застраховка Гражданска отговорност: ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" 

  За всички НОВИ ЛИЗИНГОВИ автомобили

  от марките Volkswagen & Audi 

  Промоцията е валидна до 31.12.2023г. 

Застраховка Автокаско - условия

Териториалното покритие

 • Република България
 • Европа
 • Република Турция - цялата територия

Без покритие на рисковете кражба и грабеж

 • Русия
 • Украйна
 • Беларус
 • Босна и Херцеговина
 • Молдова
 • Черна Гора
 • Косово
 • Албания 

Покрити рискове

 • Пожар и природни бедствия
 • Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
 • Сблъскване с и/или удар от други физически тела (в случаите, когато това не е ПТП)
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • Кражба на цяло МПС
 • Грабеж на цяло МПС
 • Пожар и/или експлозия вследствие на техническа неизправност
 • Умишлен палеж или взривяване на МПС

Денонощен телефон при застрахователно събитие и нужда от пътна помощ:

+359 2 8 197 196

Често задавани въпроси относно застраховките

Кой плаща застраховката и какво включва тя?

За клиенти на Порше Лизинг

За периода на лизинговия договор Порше Лизинг сключва от свое име и за Ваша сметка застраховки Каско и Гражданска отговорност. Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с нас и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Не трябва да плащате предварително застраховките, а едва след като стойността им излезе в месечната Ви фактура. Застраховките се заплащат по сметката на Порше Лизинг, а не на застрахователя.

За клиенти, чиито автомобили не са лизингови

Застраховка Автокаско се сключва от Ваше име и за Ваша сметка директно с Порше Застраховане. Заплащате към застрахователя съгласно уговорената схема. 

Има ли възможност за разсрочване застраховка Автокаско?

За клиенти на Порше Лизинг предлагаме разсрочване на Каско премията на 2, 3, 4 или 12 вноски, които се фактурират съответно на всеки 6 месеца, 4 месеца, 3 месеца или ежемесечно. Оскъпяването на разсрочването е в зависимост от броя вноски: 

 • 2 вноски - 0,15% от застрахователната сума
 • 3 вноски - 0,17% от застрахователната сума
 • 4 вноски - 0,27% от застрахователната сума
 • 12 вноски - 0,50% от застрахователната сума
Как се подновяват изтекли застраховки?

Порше Лизинг подновява застраховките от свое име за Ваша сметка до изтичане на лизинговия договор. Подновените застраховки ще получите най-късно 5 дни преди изтичане на текущите на адреса за кореспонденция.

Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с Порше Лизинг и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Каква застрахователна премия ще дължи клиентът за периода на лизинга?

Всяка година дължимата премия ще бъде една и съща за периода на лизинга.

Кога трябва да се правят оглед и заснемане на автомобила?

При фабрично нови автомобили не се изисква оглед и заснемане.

При подновяване на застраховките без прекъсване също не се изисква оглед и заснемане.

Изисква ли се монтаж на допълнителни защитни устройства?

Не, не се изисква GPS тракер или допълнителен имобилайзер

Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина?

За да пътувате в чужбина с лизинговия автомобил, е необходимо да имате валиден сертификат Зелена карта и нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Порше Лизинг.

Сертификатът Зелена карта се издава на лизингополучателите при годишното подновяване  на застраховка Гражданска  отговорност на автомобила и се изпраща на лизингополучателя заедно с подновената полица.

Пълномощното за чужбина се издава само при поискване от страна на лизингополучателя. Повече информация за това как да заявите издаването му можете да получите ето тук.

Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да уведомите полицията (при ПТП) и да се свържете с Порше Застраховане. Телефоните са посочени в Каско полицата. 

Какво ще изплатим при кражба или тотална загуба за периода на лизинга?

От първата до петата година ще изплатим стойността на автомобила в ново състояние.

Как участва клиентът при ликвидация на щета?

Безусловно самоучастие при всяка щета - 55 евро.

При какви условия можете да ползвате Пътна помощ?
 • За всяко едно събитие на територията на България - до 100 километра от мястото на събитието (200 километра общ пробег)
 • извън територията на България - при лимит на разхода от 350 Евро без ДДС на събитие