Порше Застраховане - често задавани въпроси

Кой плаща застраховката и какво включва тя?

За клиенти на Порше Лизинг и Порше Мобилити

За периода на лизинговия договор Порше Лизинг или Порше Мобилити сключват от свое име и за Ваша сметка застраховки Каско и Гражданска отговорност. Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с нас и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Не трябва да плащате предварително застраховките, а едва след като стойността им излезе в месечната Ви фактура. Застраховките се заплащат по сметката на Порше Лизинг или Порше Мобилити, а не на застрахователя.

За клиенти, чиито автомобили не са лизингови

Застраховка Автокаско се сключва от Ваше име и за Ваша сметка директно с Порше Застраховане. Заплащате към застрахователя съгласно уговорената схема.

Има ли възможност за разсрочване застраховка Автокаско?

За клиенти на Порше Лизинг и Порше Мобилити предлагаме разсрочване на Каско премията на 2, 3, 4 или 12 вноски без оскъпяване

Как се подновяват изтекли застраховки?

Порше Лизинг или Порше Мобилити подновява застраховките от свое име за Ваша сметка до изтичане на лизинговия договор. Подновените застраховки ще получите най-късно 5 дни преди изтичане на текущите на адреса за кореспонденция.

Застрахователната премия ще бъде начислена в следващата месечна фактура по начина, по който е била заплащана през предходната година. Ако желаете да промените този начин /например миналата година плащането е било еднократно, а за тази година желаете да бъде разсрочена на 4 вноски/, трябва да се свържете с Порше Лизинг или Порше Мобилити и да ни информирате за това си желание преди да е излязла следващата месечна фактура.

Променя ли се застрахователната сума на автомобила през периода на лизинга?

Зависи от продукта, който сте избрали.

При застраховка Каско се прилага годишно овехтяване на автомобила.

При застраховка Каско „Защитена стойност“ застрахователната сума не се променя.

Каква застрахователна премия ще дължи клиентът за периода на лизинга?

При застраховка Каско „Защитена стойност“ - дължимата премия ще бъде една и съща за периода на лизинга.

При застраховка Каско – дължимата премия намалява с всяка година.

Кога трябва да се правят оглед и заснемане на автомобила?

При фабрично нови автомобили не се изисква оглед и заснемане.

При подновяване на застраховките без прекъсване също не се изисква оглед и заснемане.

Изисква ли се монтаж на допълнителни защитни устройства?

Не, не се изисква GPS тракер или допълнителен имобилайзер

Какво е необходимо за излизане с автомобила в чужбина?

За да пътувате в чужбина с лизинговия автомобил, е необходимо да имате валиден сертификат Зелена карта и нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Порше Лизинг или Порше Мобилити.

Сертификатът Зелена карта се издава на лизингополучателите при годишното подновяване на застраховка Гражданска отговорност на автомобила и се изпраща на лизингополучателя заедно с подновената полица.

Пълномощното за чужбина се издава само при поискване от страна на лизингополучателя. Повече информация за това как да заявите издаването му можете да получите тук.

Какво да направя при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие е необходимо да уведомите полицията (при ПТП) и да се свържете с Порше Застраховане. Телефоните са посочени в Каско полицата.

Какво ще изплатим при кражба или тотална загуба за периода на лизинга?

При застраховка Каско „Защитена стойност - от първата до петата година ще изплатим стойността на автомобила в ново състояние.

При застраховка Каско – ще изплатим стойността на автомобила към датата на събитието.

Как участва клиентът при ликвидация на щета?

При застраховка Каско „Защитена стойност" - безусловно самоучастие при всяка щета - 55 евро.

При застраховка Каско – не се прилага самоучастие.

При какви условия можете да ползвате Пътна помощ?

  • За всяко едно събитие на територията на България - до 100 километра от мястото на събитието (200 километра общ пробег)
  • извън територията на България - при лимит на разхода от 350 Евро без ДДС на събитие