Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина

Моля, попълнете полетата коректно. Вашите данни се ползват единствено от Порше Лизинг БГ ЕООД респ. Порше Мобилити БГ ЕООД за изготвянето на документите и не се предоставят на трети лица.

Данни на лицето, което ще управлява автомобила в чужбина

(до 3 лица се вписват в едно пълномощно)

1-во упълномощено лице

2-ро упълномощено лице

3-то упълномощено лице

Начин за получаване на документите