Заявка за пълномощно за управление на МПС в чужбина

Моля, попълнете полетата коректно. Вашите данни се ползват единствено от Порше Лизинг БГ ЕООД респ. Порше Мобилити БГ ЕООД за изготвянето на документите и не се предоставят на трети лица.

Данни на лицето, което ще управлява автомобила в чужбина

Drop your file here
Drop your file here
Drop your file here

Начин за получаване на документите