Етичен кодекс

Като дъщерно дружество на Порше Банк, част от Порше Холдинг и концерна Volkswagen, Порше Лизинг носи отговорността нейните служители да спазват не само съществуващите закони и моралните норми на обществото, но и ценностите на концерна. Тези ценности са обобщени в "Етичния кодекс" на компанията.