Порше - създателите

Историята ни в България

08/2004: Създаване на "Порше Лизинг БГ" ЕООД - дъщерно дружество на Порше Банк Австрия, част от Порше Холдинг Австрия

 

03/2005: Оперативен старт с услугата финансов лизинг

 

07/2005: Сключен е първият договор за оперативен лизинг

 

08/2006: Първият договор за сервизна поддръжка

 

11/2006: Основано е дружеството "Порше Иншуърънс Брокер БГ" ЕООД с предмет на дейност застрахователно посредничество. Към момента компанията работи с водещи на българския пазар застрахователни компании, като предлага застрахователни продукти предимно в сферата на автомобилното застраховане.

04/2008: Старт на продукта Финансов лизинг с остатъчна стойност

 

03/2011: Порше Холдинг и всички принадлежащи му дружества, включително Порше Лизинг и Порше Иншуърънс Брокер, вече са изцяло собственост на концерна Volkswagen

 

12/2013: Сключен е договор 10 000

 

09/2014: В резултат на законови промени е създадена и третата фирма от групата ни в България, а именно "Порше Мобилити БГ" ЕООД. С това дейността на Порше Лизинг се концентрира само върху предлагането на финансов лизинг за автомобили, а Порше Мобилити поема оперативния лизинг и услугите, свързани с управление на автопарк.