Как да платим задължението си към Порше Лизинг с ePay

Как да платим задължението си към Порше Лизинг с Easypay

Към настоящия момент този вид плащане не е активно за клиентите на Порше Мобилити и Порше Иншуърънс Брокер.

"Порше Лизинг БГ" ЕООД е регистриран търговец в системата на ePay и всеки клиент на фирмата може да плаща месечните си вноски чрез нея след регистриране.

Стъпки за регистрация за плащане на периодични сметки: 

  •  Влизане в системата на ePay
  • Меню Плащане на сметки
  • Меню Регистрирайте Вашите битови сметки за плащане
  • Намерете в списъка Порше Лизинг
  • Бутон Регистрация
  • Въведете Абонатен номер (Абонатният номер е Вашият клиентски номер, който можете да намерите във фактурите си от Порше Лизинг. Той е 8-цифрен номер, започващ с 412). 

През централизираната система на Изипей клиентите на Порше Лизинг БГ ЕООД мога заплатят своята вноска в офис от мрежата на Изипей АД.

За ползване на услугата не се изисква предварителна регистрация.

За точното извършване на плащането е необходимо да предоставите информация за клиентски номер към Порше Лизинг. Вашия клиентски номер можете да намерите във фактурите си от Порше Лизинг. Той е 8-цифрен номер, започващ с 412.

Такси за плащане с ePay & Easypay:

за суми до 1000лв. - 0,50лв.

за суми от 1000 до 2000лв. - 0,70лв.

за суми от 2000 до 5000лв. - 1,00лв.

за суми над 5000 - 0,5% от задължението