Пакет Бизнес мобилност включва

 • планирано сервизно обслужване за целия срок на лизинга (смяна масла, филтри, технически проверки);

 • организация, проследяване и контрол на сервизните дейности;

 • извозване на автомобила от адрес на клиента до най-близкия сервизен център и връщане на автомобила до адрес на клиента.

 • Месечна вноска*: 21,99 евро

 • Годишен пробег: 20 000 км

 • Срок на договора: 60 мес.

 

 *Цената е без ДДС, валидна за гореописаните услуги от пакет Бизнес мобилност и се добавя към месечната лизингова вноска за автомобила. При включване на допълнителни услуги към този пакет цената подлежи на промяна.

AUDI A4

AUDI A6

 • Месечна вноска*: 27,53 евро

 • Годишен пробег: 20 000 км

 • Срок на договора: 60 мес.

 

 *Цената е без ДДС, валидна за гореописаните услуги от пакет Бизнес мобилност и се добавя към месечната лизингова вноска за автомобила. При включване на допълнителни услуги към този пакет цената подлежи на промяна.

 • Месечна вноска*: 22,72 евро

 • Годишен пробег: 20 000 км

 • Срок на договора: 60 мес.

 

 *Цената е без ДДС, валидна за гореописаните услуги от пакет Бизнес мобилност и се добавя към месечната лизингова вноска за автомобила. При включване на допълнителни услуги към този пакет цената подлежи на промяна.

AUDI Q5

AUDI Q7

 • Месечна вноска*: 30,44 евро

 • Годишен пробег: 20 000 км

 • Срок на договора: 60 мес.

 

 *Цената е без ДДС, валидна за гореописаните услуги от пакет Бизнес мобилност и се добавя към месечната лизингова вноска за автомобила. При включване на допълнителни услуги към този пакет цената подлежи на промяна.