Как да платим задължението си към Порше Лизинг с ePay

"Порше Лизинг БГ" ЕООД е регистриран търговец в системата на ePay и всеки наш клиент може да плаща месечните си вноски чрез нея след регистриране.


Стъпки за регистрация за плащане на периодични сметки: 


  • Влизане в системата на ePay
  • Меню Плащане на сметки
  • Меню Регистрирайте Вашите битови сметки за плащане
  • Намерете в списъка Порше Лизинг
  • Бутон Регистрация
  • Въведете Абонатен номер (Абонатният номер е Вашият клиентски номер, който можете да намерите във фактурите си от Порше Лизинг. Той е 8-цифрен номер, започващ с 412). 

В системата на ePay ще излезе цялото Ви текущо задължение към Порше Лизинг,  плюс следната такса:


  • за суми до 1000лв. - 0,50лв.
  • за суми от 1000 до 2000лв. - 0,70лв.
  • за суми от 2000 до 5000лв. - 1,00лв.
  • за суми над 5000 - 0,5% от задължението